DODATEK DO KURSU C++ - KODY ASCII

kod znak opis
13 klawisz ENTER
27 klawisz ESCAPE
32 spacja
33 ! wykrzyknik
34 " cudzyslow
35 # krzyzyk (hash)
36 $ dolar
37 % procent
38 & ampersand
39 ' apostrof
40 ( nawias okragly otwierajacy
41 ) nawias okragly zamykajacy
42 * gwiazdka
43 + plus
44 , przecinek
45 - minus
46 . kropka
47 / ukosnik (slash)
48 0 zero
49 1 jeden
50 2 dwa
51 3 trzy
52 4 cztery
53 5 piec
54 6 szesc
55 7 siedem
56 8 osiem
57 9 dziewiec
58 : dwukropek
59 ; srednik
60 < znak mniejszosci
61 = rowna sie
62 > znak wiekszosci
63 ? znak zapytania
64 @ malpa
65 A
66 B
67 C
68 D
69 E
70 F
71 G
72 H
73 I
74 J
75 K
76 L
77 M
78 N
79 O
80 P
81 Q
82 R
83 S
84 T
85 U
86 V
87 W
88 X
89 Y
90 Z
90 Z
91 [ nawias kwadratowy otwierajacy
92 \ ukosnik odwrotny (backslash)
93 ] nawias kwadratowy zamykajacy
94 ^ daszek
95 _ podkreslnik
96 ` akcent
97 a
98 b
99 c
100 d
101 e
102 f
103 g
104 h
105 i
106 j
107 k
108 l
109 m
110 n
111 o
112 p
113 q
114 r
115 s
116 t
117 u
118 v
119 w
120 x
121 y
122 z
123 { nawias klamrowy otwierajacy
124 | kreska pionowa
125 } nawias klamrowy zamykajacy
126 ~ tylda
127 klawisz delete


Autorem Kursu C++ jest Anna Miedzianowska (http://annamiedzianowska.republika.pl/).


Baner reklamowy: