Web.Reporter.pl Kurs HTML 4.01, XHTML 1.0 i CSS 2 z przykładami
autor: Dariusz Majgier • ostatnia aktualizacja kursu: 2003.06.01

[Start][Elementy HTML][Atrybuty HTML][Style CSS][Porady online]
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]
[kolory][tekst][czcionki][rozmiary][pozycje][tabele][listy][formularze]
[struktura][linki][multimedia][bloki][obramowania][tła][synteza][druk]

target

Atrybut definiuje okno docelowe dla otwieranego dokumentu.

Wartości atrybutu:

_blank
nowe, nienazwane okno
_parent
okno macierzyste lub okno rodzica
_self - (wartość domyślna)
okno, z którego nastąpiło odwołanie - standardowe zachowanie
_top
okno główne, likwidowane są wszelkie inne ramki
nazwa
okno o nazwie podanej przez użytkownika
Atrybut używany w elementach:
A, AREA, BASE, FORM, LINK
Przykładowe zastosowania:

• Przykład 1:

odnośnik otwiera się w nowym oknie: 
<a href="http://web.reporter.pl/" 
target="_blank">web.reporter.pl</a>

odnośnik otwiera się w nowym oknie: web.reporter.pl

• Przykład 2:

odnośnik otwiera się w tym samym oknie: 
<a href="http://web.reporter.pl/" 
target="_self">web.reporter.pl</a>
oczywiście dla wartości _self nie trzeba podawać atrybutu 
target bo jest to wartość standardowa

odnośnik otwiera się w tym samym oknie: web.reporter.pl oczywiście dla wartości _self nie trzeba podawać atrybutu target bo jest to wartość standardowa

 
• • •
Zobacz porady, skrypty, artykuły i gotowe rozwiązania dla właścicieli stron WWW!