JavaScript dla każdego
//  wróć   główna   dalej  //

Okienka dialogowe

alert() confirm() prompt() document.URL

Istnieją trzy typy okienek dialogowych:

alert() - powoduje wyświetlenie komunikatu pobranego jako argument na ekranie, posiada tylko przycisk OK,
confirm - powoduje wyświetlenie komunikatu na ekranie z możliwością wyboru pomiędzy przyciskami OK lub Anuluj (Cancel), zwraca wartość logiczną przycisku klikniętego
prompt("Komunikat","domyślna wartość") - daje możliwość wprowadzenia własnych danych. Komunikat jest tekstem pojawiającym się w okienku, "domyślna wartość" jest wartością, która będzie wprowadzona w oknienku.

W poniższym przykładzie instrukcja document.URL zwraca adres dokumentu. Zdarzenie onClick przypisane przyciskowi wygeneruje komunikat z adresem tej strony.

<INPUT TYPE=Button VALUE=Alert
onClick="alert('Adres URL to:'+document.URL)">

Okienko confirm. W tym przypadku pojawi się okienko, gdzie użytkownik będzie proszony o potwierdzenie czegoś poprzez kliknięcie przycisku ok lub anuluj. Jeżeli potwierdzi (przez kliknięcie przycisku OK), to całe wyrażenie zwróci wartość true i zostaną wykonane "instrukcje" (jak w przykładzie niżej). W przypadku anulowania zwrócona wartość będzie równa false. Instrukcja if jest poleceniem warunkowym (więcej I>>).

<INPUT TYPE=Button VALUE=Kliknij 
	onClick="if (confirm('Komentarz')) {instrukcje}">

Okienko prompt pozwala użytkownikowi wprowadzić własne dane. Poniższe instrukcje pozwolą wygodnie przejść do dowolnej strony internetowej. Zmienna Adres przyjmie wartość zwróconą przez okienko (czyli w tym przypadku będzie to adres strony www). Warunek if sprawdza poprawność. Po kliknięciu w okienku na Anuluj, zostanie zwrócona wartość null i nie powinna zostać wywołana żadna strona. Zabezpieczenie sprawdzi, czy zwrócona wartość jest różna od null, by nie nastąpiło wywołanie nieistniejącej strony. A oto jak wygląda postać instrukcji:

<INPUT TYPE=Button onClick="Adres=prompt('Wprowadź adres strony:',
	'http://www.serwer.pl'); if (Adres!=null) {location.href=Adres}">

Zauważ, że instrukcja zawiera różne cudzysłowy. Jest to konieczne, by nie było problemów z rozróżnieniem, gdzie zaczyna się instrukcja JS, a gdzie łańcuch znaków określający domyślny serwer do wywołania:

document.write("<A HREF=\"index.html\">Linka</A>");

W okienku dialogowym można zrzucić tekst do następnej linijki, służy do tego string \n. Do tworzenia tabulacji służy \t.


Do góry