JavaScript dla każdego
//  wróć   główna   dalej  //

Formatowanie tekstu

fontsize() fontcolor() italics() bold() sub() sup() strike() big() small() blink()

Tekst napisany przy pomocy JavaScript może być formatowany wg podanej zasady:

document.write(wyświetlanyTekst.styl())

Tekst jest dowolnym stringiem podanym w cudzysłowu lub jako zmienna. Styl jest rodzajem kroju lub formatu czcionki. Można używać następujących stylów:

.italics (kursywa),
.bold (pogrubienie),
.strike (przekreślenie),
.sub (indeks dolny),
.sup (indeks górny),
.big (zwiększ czcionkę o 1pt),
.small (zmniejsz czcionkę o 1pt),
.blink (migający tekst - tylko Netscape),

A przykładowy kod generujący może wyglądać tak:

document.write("Damian".bold()+"Szczepanik".italics());
document.write("<BR><A HREF=#>"
  +"Damian".sup()+"@reporter.pl".strike()+"</A>");

Efekt wygląda następująco:

Można także zmieniać kolor i wielkość czcionek. Można je łączyć w dowolne kombinacje z powyższymi formatowaniami:

.fontsize(rozmiar) (rozmiar czcionki),
.fontcolor("barwa") (kolor czcionki, podany w "").

A oto przykład wielokrotnego formatowania:

document.write("Kolorowy ".fontcolor("pink").fontsize(5).italics()
+"Napis".bold().fontcolor("aqua").strike())

Nie ma hierarchii w kolejności formatowań. Ponadto, formatując kolory trzeba pamiętać o koniecznym cudzysłowu, chyba, że kolor jest podany jako zmienna. Nazwę kolorów można definiować przy pomocy kodu szesnastkowego lub słownie. Rozmiar czcionki jest podawany w siedmiostopniowej skali, analogicznie jak w składni HTML-a.


Do góry