Kurs PHP

Wprowadzenie
Dla kogo jest ten kurs?
Czym są akrypty PHP?

Część 1 - Składnia języka
Jak umieścić skrypt PHP na stronie
Najprostszy skrypt
Komentarze
Wykorzystanie zmiennych
Tablice
Operatory i wyrażenia
Tworzenie funkcji
Zmienne w funkcjach
Zwracanie wartości

Część 2 - Warunki i pętle
Instrukcja warunkowa if/else
Operatory logiczne
Pętla while
Pętla do..while
Pętla for
Instrukcje break i continue
Instrukcja switch

Część 3 - Formularze i poczta
Obsługa formularzy
Wysyłanie poczty
Wysyłanie formularza pocztą

Część 4 - Dostęp do plików
Uprawnienia
Otwieranie plików
Odczyt z pliku
Zapis do pliku
Blokowanie plików
Inne funkcje
Prosty licznik tekstowy

Część 5 - Obsługa grafiki, HTTP cookies
HTTP cookies
Licznik tekstowy odporny na odświeżanie
Obrazki w formacie GIF
Licznik graficzny

Część 6 - Prosty chat
Ogólny zarys skryptu
Użyte pliki HTML
Wyświetlanie treści rozmowy
Dodawanie nowej linii
Rozróżnianie użytkowników
Kolory
Gotowy skrypt
Zakończenie

 

Kurs udostępnił :
http://ygreg.and.pl

 

darmowe ebooki do pobrania | Audiobooki | Poprawa prac magisterskich

szkolenia masaże Poznań